مراحل سفارش و اجرای کار به چه صورت است ؟

در دو مرحله انجام می شود:

مرحله طراحی

شما باید عکسی از پلان محل مورد نظر به همراه عکسهایی از محل ازطریق تلگرام یا ایمیل برای ما ارسال کنید سپس کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت و مشاوره اولیه انجام خواهد شد و بعد از انجام طراحی طرح بههمان طریق برای شما ارسال خواهدشد و بعد از تاید طرح از طرف شما نقشه ابعاد و اندازه ی سازه ها برا شماارسال خواهد شد ( در صورت عقد قرارداد اجرا هزینه طراحی به شما باز پس داده خواهد شد )

مرحله اجرا

بعد از تاید طرح از طرف شما پیش فاکتور اجرایی در قالبقرارداد برای شما ارسال خواهد شد و در صورت تمایل شما قرارداد در دفتر شرکت یا درمحل شما عقد خواهد شد.

 

اگرقسمتی یا کل طرح مورد پسند نشد امکان تغیرات وجود دارد؟

بله ، البته تا یک مرتبه بدون هزینه خواهد بود.

 

هزینه اجرای پروژه چقدر خواهد بود ؟

هزینه اجرای پروژه فقط و فقط و فقط بعد از انجام طراحی مشخص خواهد شد البته به صورت دقیق

 

انجام کار طراحی چقدر طول می کشد؟

بستگی به کار بین ۲ تا ۷ روز

 

اجرا کار چقدر طول می کشد؟

بستگی به کار بین ۲۰ تا ۴۰ روز ، البته زمان تحویل درقرارداد ذکر خواهد شد و جریمه تاخیر در تحویل در قرارداد ذکر خواهد شد ( برای اطمینان خاطر شما )

 

آیا امکان انجام طراحی بدون اجرا وجود دارد ؟

بله ، شما می توانید بعد از مرحله طراحی پروسه کار را دنبال نکنید و لی توجه داشته باشید که در صورت سفارشاجرا هزینه طراحی به شما پاز پس داده خواهد شد.

 

آیا هزینه اجرایی شرکت سپاهان دکور به خاطر برند بودن بیشتر از مجریان دیگردکوراسیون است؟

خیر ، اینطور نیست ، هزینه های اجرا طبق عرف بازر کار ومعمولا کمتر از قیمت های اعلام شده توسط اتحادیه مربوطه می باشد.

 

چطور می توانیم از کیفیت خوب کار اجرای شما مطمئن باشیم؟

این مطلب در قرارداد ذکر خواهد شده و تحویل کار طبق طرح وبدون هیچ گونه عیب و نقص از نظر فنی خواهد بود.

 

آیا با توجه به این که شرکت سپاهان دکور در اصفهان و تهران مسقر می باشد ، امکان اجرا در شهرستان های دیگرامکان پذیر است ؟

بله ، هیچ مشکلی برای این امر وجود ندارد و بعد از مرحله ساخت که در اصفهان یا تهران انجام می شود نصب درمحل شما در هر کدام از شهرستان هاانجام میشود.

 

آیا با توجه به دوری راه هزینه ها بیشتر خواهد بود؟

تنها هزینه ای که بیشتر خواهد بود هزینه ی حمل و نقل میباشد و شما هیچ گونه هزینه ای اضافه تر پرداخت نخواهید کرد.

 

آیا سفارش کار به هر میزانی که باشد در شهرستان هایی غیر از اصفهان یا تهران انجام خواهد شد؟

در صورتی که میزان حجم کارحد اقل در حد یک دکوراسیون منزل یا دو احد آشپزخانه باشد مشکلی وجود ندارد.

 

آیا امکان این که کارشناسان طراحی قبل از شروع کار از محل بازدید کنند وجوددارد ؟

البته که امکان پذیر است و قبل از شروع اجرا لازم است امادر مرحله طراحی لزومیتی ندارد ولی اگر شما پلان معماری را در اختیار ندارید وخودتان قادر به تهیه حتی یک پلان ساده هم نیستید یا اصرار بر حضور کارشناس ما قبل از طراحی را دارید ما میتوانیم در محل شمابرای پلان برداری حاضر شویم که البته هزینه ی پلان برداری به هزینه ی طراحی شمااضافه خواهد شد ولی این هزینه نیز بعد از عقد قرارداد اجرا به شما برگردانده میشود.

 

ما از یکی از طرح های داخل سایت یا آرشیو های طراحی شما خوشمان آمده است آیامی توانیم همان را انتخاب و به شما یا شخص دیگری بدهیم تا برای ما اجرا کند؟

این بزرگترین اشتباهی است که ممکن است شما مرتکب شوید چرا که آن طرح بر حسب متراژ و موقعیت خاصی طراحی شده است و امکان این که به محل شما نخوردیا در آن محل جالب نباشد خیلی بیشتر است ولی ما می توانیمتا جایی که امکان پذیرباشد آن طرح را با تغیراتی با توجه به ابعاد و موقعیت مورد نظر شما طراحی کنیم.