جشنواره پاییزه

جشنواره پایزه با تخفیف ویژه و فروش شرایطی برای سازه های ام دی اف و کاغذ دیواری

 * طراحی سه بعدی رایگان برای قرارداد های اجرایی 

* درج زمان تحویل در قرارداد و جریمه ی تاخیر در قرارداد

*طراحی و اجرا در تمامی شهر و شهرستان های ایران

*تحویل پروژه بدون حتی کوچکترین عیب و نقص

*تخیف ویژه و فروش شرایطی در جشنواره 

*ضمانت 10 ساله برای سازه های چوب ام دی اف

* ضمانت 3 ساله برای  کاغذ دیواری 

242
0
 
1
دیدگاه ها