فروش آرشیو های طراحی سپاهان دکور

آرشیو طراهی های 97/98 با بیش از 1800 رندر از اول مهر ماه 98 با قیمت 300.000 تومان آماده ی فروش می باشد
ما سالانه آرشیو های طراحی را به فروش میرسانیم
آرشیو سال های گذشته از سال 91 و هر کدام حدودا بیش از 1500 رندر نیز به شرح زیر موجود می باشد

آرشیو 6 ماهه دوم 91 به مبلغ 50.000 تومان
آرشیو 6 ماهه اول 92 به مبلغ 50.000 تومان
آرشیو 6 ماهه دوم 92 به مبلغ 50.000 تومان
آرشیو 6 ماهه اول 93 به مبلغ 100.000 تومان
آرشیو 6 ماهه دوم 93 به مبلغ 100.000 تومان
آرشیو 6 ماهه اول 94 به مبلغ 100.000 تومان
آرشیو 6 ماهه دوم 94 به مبلغ 100.000 تومان
آرشیو دو سال 95 و 96 به مبلغ 200.000 تومان
آرشیو دو سال 97 و 98 به مبلغ 300.000 تومان
برای خرید عدد 1 را به شماره 09130002049 ارسال فرمایید
مجموعه ی خریداری شده توسط شما از طریق پست پیشتاز و سفارشی برای شما ارسال خواهد شد
هزینه ی ارسال به عهده ی فروشنده می باشد

1976
1
 
0
دیدگاه ها